JAUNS APDROŠINĀŠANAS PRODUKTS “MSG Production”

23 novembris, 2020

MSG Production: Producentu un reklāmas aģentūru risku apdrošināšana

Esam priecīgi piedāvāt Latvijā reģistrētām kompānijām, kuras nodarbojas ar filmu, reklāmu uzņemšanu un tamlīdzīgu projektu realizāciju, unikālu apdrošināšanas produktu “MSG PRODUCTION”.

Veicot darbus, kas saistīti ar filmu vai reklāmas projektiem, tās realizētājam var rasties zaudējumi saistībā ar prasībām no trešo personu vai citu projektā iesaistīto personu puses. Mūsu risinājums ir vienkāršs, pārdomāts un ar ļoti plašu risku segumu. Tā izmantošana padarīs jūsu darbu drošāku, jo risku segums ietver maksimāli plašu aizsardzību, kā arī, projekta izmaksu pozīciju “Apdrošināšana” būs paredzama.

Apdrošināšanas segums sevī iekļauj:

  • Prasības no lokāciju īpašniekiem par nodarītajiem zaudējumiem telpām un citam uzticētajam īpašumam;
  • Prasības no filmēšanas, foto tehnikas, rekvizītu, aprīkojuma vai cita īpašuma iznomātājiem saistībā ar tā sabojāšanu vai nozaudēšanu;
  • Filmēšanas tehnikas, aprīkojuma vai rekvizītu zādzība vai nolaupīšana;
  • Zaudējumi, kurus izraisījuši projekta realizācijai piesaistītie apakšuzņēmēji;
  • Prasības no aktieru, masu skatu dalībnieku puses, kas saistītas ar realizētāja darbību vai bezdarbību;
  • Traumas, kas gūtas nelaimes gadījuma rezultātā projekta realizācijas laikā (projekta realizētājiem, aktieriem vai masu skatu dalībniekiem).

Apdrošināšanas seguma teritorija — Eiropa.

 

Labprāt sniegsim papildus informāciju visiem ieinteresētajiem klientiem! Tel. 67878610; e-pasts: info@musudominija.lv

© Marine Services Group