Avio kravas apdrošināšanas polise aizsargā ar gaisa kuģi transportēto preču pircēju vai pārdevēju. Apdrošinātajai personai tiek izmaksāta kompensācija par sabojāto, iznīcināto vai nozaudēto apdrošināto kravu.

Apdrošināšanas prēmijas par gaisa kravām tiek aprēķinātas, pamatojoties uz apdrošinātās kravas vērtību, tās bīstamības pakāpi, kā arī galamērķa un piegādes maršruta. Avio kravu apdrošināšanas “tuvs radinieks” ir jūras kravu apdrošināšana.

Lielākā daļa aviokompāniju nodrošina minimālu apdrošināšanas summu visām kravām, ko sauc par pārvadātāja atbildību. Tomēr šis apdrošināšanas segums parasti ir neliels, un tam var būt daudz izņēmumu (piemēram: plūdi, zemestrīces un citas dabas katastrofas). Tā rezultātā daudziem avio kravu apdrošināšanas klientiem ir nepieciešama papildu apdrošināšana kas apdrošina kravu no bojājumiem, zādzības, nozaudēšanas, kā arī no riskiem, ka krava nebūs piegādāta galamērķī laicīgi, ka rezultātā rodas netieši zaudējumi..

Mēs piedāvājam visus iespējamos avio kravu apdrošināšanas veidus: no vienreizējas polises individuālai kravai līdz sarežģītam vispārīgam līgumam, kas ir spēkā visos maršruta piegādes posmos, noteiktā laika posmā. Neskatoties uz to, ka kravas apdrošināšanas nosacījumi ir tikpat apjomīgi kā D.R.R, Tolkīna romāns “Gredzenu pavēlnieks”, ir divi galvenie kravas apdrošināšanas principi, proti:

  • No visiem riskiem, jūs saņemsiet kompensāciju par visiem kravas bojājumiem, izņemot tiem, kas norādīti jūsu apdrošināšanas polises sadaļā “izņēmumi”. Pierādīšanas pienākums šajā gadījumā gulstas uz apdrošinātāju.
  • No nosauktajiem riskiem, jūs saņemsiet kompensāciju par preču bojājumiem tikai gadījuma, ja bojājums/ zaudējums radies kāda no apdrošināšanas līgumā norādītajiem riskiem. Pierādīšanas pienākums šajā gadījumā gulstas uz klientu/apdrošināšanas ņēmēju / beneficiāru.

Mēs cenšamies iedziļināties klientu piegādes ķēžu niansēs, lai izstrādātu vislabāko apdrošināšanas risinājumu, ar garantiju, ka iespējamās prasības tiks atlīdzinātas  visaugstākajā profesionālajā līmenī.

Un, protams, mēs vienmēr atceramies par mūsu ekspeditoriem. Viņiem ir izstrādāts mūsu kravu deklarēšanai un apdrošināšanai e-serviss, kurš ļauj viņiem sniegt saviem klientiem papildus pakalpojumus — kravu apdrošināšanu online 24/7.

Pieprasīt pakalpojumu

Citi pakalpojumi

© Marine Services Group