Ikdienas darbos mēs saskaramies ar daudz un dažādiem klientiem, biznesa partneriem un vienkārši garāmgājējiem. Lai arī cik piesardzīgi mēs būtu, ikdienā ikvienam var gadīties nejauši sabojāt citai personai piederošu mantu vai nodarīt kaitējumu citas personas veselībai vai dzīvībai. Šādu zaudējumu atlīdzināšana citai personai ir katras personas pienākumus, bet šo zaudējumu segšanu jūs un jūsu uzņēmums varat uzticēt apdrošinātājam, ja būs apdrošināta uzņēmuma civiltiesiskā atbildība.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē ir iespējams iekļaut šādus segumus:

  • Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju;
  • Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu;
  • Juridiskie izdevumi, arī glābšanas un ekspertīzes izdevumi;
  • Izrietošie finansiālie zaudējumi, arī atrautā peļņa;
  • Apakšuzņēmēju nodarītie zaudējumi;
  • Atbildība par vides piesārņojumu;
  • Zaudējumi sakarā ar trešajai personai nodarīto morālo kaitējumu;
  • Zaudējumi nomātajam nekustamajam īpašumam.

Mūsu apdrošināšanas brokeri sniegs jums konsultāciju un palīdzēs izvēlēties jums atbilstošāko apdrošināšanas risinājumu, kā arī nepieciešamības gadījumā pārstāvēs jūsu intereses komunikācijā ar apdrošināšanas sabiedrību.

Pieprasīt pakalpojumu

Citi pakalpojumi

© Marine Services Group