Ir dažādi fraktētāju veidi, piemērām, var īrēt kuģi uz noteiktu laika posmu, vai var noslēgt pārvadāšanas līgumu, lai piegādātu kravu līdz noteiktam galamērķim. Abos gadījumos jūs esat fraktētājs, un mūsu apdrošināšanas risinājumi ir izstrādāti, lai segtu jūsu atbildību pret kuģa īpašnieku un trešajām personām. Un nevajadzētu arī aizmirst, ka dzīve var būt tik dīvainas un neprognozējamas situācijas, kad jūs varat tikt saukts pie atbildības, pat nebūdams vainīgs. Šajā gadījumā apdrošinātāja pienākums ir sniegt jums aizsardzību arī pret nepamatotām prasībām. Fraktētāja atbildības P&I apdrošināšana ir ļoti līdzīga kuģa īpašnieka P&I apdrošināšanai, bet tās apdrošināšanas segums  attiecas arī uz fraktētāju atbildību par bojājumiem nodarītiem  pašam kuģim.

Katrs apdrošinātājs apgalvos, ka tieši viņa apdrošināšanas nosacījumi aptver plašāku risku loku un ir labāki vēl kaut kāda ziņā, taču ir trīs galvenie riski, kurus obligāti vajag iekļaut jūsu polisē:

  • Atbildība saistīta ar kuģa korpusu, kas sedz riskus saistītus ar kuģa fizisko bojāeju vai bojājumiem (piemēram, dēļ trūkumiem ostas darbībā vai stividoru nolaidības dēļ), kā arī izmaksas, kas saistītas ar kuģa kavēšanos ceļā, piespiedu dīkstāvi, ekspluatācijas neiespējamību un citiem līdzīgiem netiešiem zaudējumiem.
  • Atbildība par kravu, kas var būt būtiska tiem, kuri strādā uz time-charter vai slot-charter līgumiem, kas nozīmē, ka ir varbūtība, ka jūsu krava var radīt bojājumus blakus izvietotajām kravām. Šim segumam vienmēr jāietver segumu  par kravas utilizāciju un no tās izrietošajam zaudējumiem.
  • Aizsardzība un atlīdzība (P&I): šī apdrošināšana ir ļoti līdzīga P&I apdrošināšanai kuģu īpašniekiem. Tā ietver veselu virkni atbildības risku, ieskaitot: apkalpes dalībnieku nāvi, traumas vai slimības, kuģa sadursmi, kuģa bojāeju, bezbiļetnieku vai bēgļu nokļūšanu uz kuģa klāja, karantīnu, vides piesārņojuma riskus un iespējamos naudas sodus.

Turklāt apdrošinātāji ir gatavi piedāvāt fraktētājiem papildus apdrošināšanas segumus:

  • FD&D (Freight, Demurrage & Defense) apdrošināšana sedz juridisko un tiesu izmaksu riskus, kas saistīti ar fraktēto kuģi, bet neattiecas uz fraktētāja atbildības apdrošināšanu;
  • COLL (Сargo Owners’ Legal Liability) – kravas īpašnieku juridiskās atbildības apdrošināšana;
  • Bunkurs (degviela, eļļas) – apdrošināšana sedz bunkura fiziskas bojāejas riskus laikā, kad to izmanto fraktētājs;
  • Kara riski, kas ietver sevī streikus un terorismu.

 

Pieprasīt pakalpojumu

© Marine Services Group