Mēs piedāvājam garantiju krāsošanas un cinkošanas pārklājumiem  ar visiem sertificētiem vai apstiprinātiem izstrādājumiem, materiāliem vai sistēmām, kurām piemīt aizsargājošas, pretkorozijas, ugunsizturības, virsmas aizsardzības vai ūdens necaurlaidīgas īpašības (piemēram, rūpnieciskās krāsas un krāsas jūras apstākļiem, speciālie šķidrumi, hermētiķi un apšuvumi, kuri tiek uzklāti uz tērauda, alumīnija, betona vai kompozītmateriāla).

 

APDROŠINĀŠANAS SEGUMA VEIDI

 • Projekta segums (vienreizējs) konkrētam projektam vai projektu vai darbu sērijai.
 • Gada segums (atjaunojams) noteikta objekta vai projektu virknes apdrošināšanai.

 

Kādus riskus sedz apdrošināšana?

 • korozija (saskaņā ar ISO vai ASTM skalas standartiem);
 • atdalīšanās, atslāņošanās un plaisāšana (saskaņā ar ISO vai ASTM skalas standartiem);
 • ūdensnecaurlaidība, pretapkaļķošanās utml.;
 • spīduma zudums, krāsas zudums, cietības zudums, netīrumi (ļoti specifiskām sistēmām un pēc pieprasījuma);
 • nepieciešamības gadījumā un, ja tiek ievēroti īpaši nosacījumi: izmaksas saistītas ar sauso doku izmantošanu un nomu.

 

Kurš var noslēgt apdrošināšanas līgumu?

 • produktu ražotājs vai viņa izplatītāji;
 • darbuzņēmējs un/vai tā apakšuzņēmēji;
 • kuģu būvētava un tās galvenie apakšuzņēmēji;
 • īpašnieks / principāls.

Visas šīs puses var būt apdrošināti kopīgi vai atsevišķi. Apdrošinātājam nav tiesību vērsties pret apdrošinātajām pusēm gadījumā, ja ir pretenziju prasības par seguma kvalitāti.

 

Apdrošināšanas termiņi

 • 2 gadi: Super- un Mega-jahtu sistēmu pārklājumiem;
 • 5 gadi: jūras objektu un konstrukciju pārklājumiem / rūpnieciskajiem pārklājumiem / krāsošanai / apšuvumam/ javām / hermētiķiem (ar iespēju pagarināt garantijas termiņu uz to pašu periodu).

Garantijas laiku var pagarināt uz tādu pašu laika periodu, nokārtojot objekta stāvokļa pārbaudi. Garantijas laiks ir vienreizējs, neatsaucams. Apdrošināšanas prēmijas ir arī vienreizējas par visu garantijas periodu.

 

Kādas remonta izmaksas sedz apdrošināšana?

 • izmaksas par pārklājumu / krāsošanu / apšuvuma izstrādājumiem vai materiāliem;
 • personāla izmaksas, ieskaitot par darbu virsmas sagatavošanai;
 • personāla, izstrādājumu vai materiālu pārvadāšanas izmaksas;
 • papildu izmaksas, piemēram, celtņu, sastatņu, ventilācijas iekārtu nomas vai īres izmaksas;
 • sausā doka nomas izmaksas, ja tās ir norādītas līgumā īpašajos nosacījumos un ņemot vērā kopējos limitus;
 • citas papildu izmaksas, ja tās ir norādītas līguma īpašajos nosacījumos un ņemot vērā kopējos limitus.

 

OBLIGĀTĀS INSPEKCIJU PĀRBAUDES

Katram apdrošināšanas seguma projektam kāds no mūsu pieredzējušajiem neatkarīgajiem inspektoriem veiks izlases pārbaudes. Inspektors uzraudzīs darbu veikšanu saskaņā ar apstiprināto specifikāciju: sākot no virsmas sagatavošanas apstrādei līdz pārklājuma darbu pieņemšanai. Viņš iesniedz arī gala ziņojumu, kas apstiprina darba kvalitāti un ļauj nākotnē saņemt zaudējumu kompensāciju, ja rodas pretenzijas par pārklājumu.

Pieprasīt pakalpojumu

Citi pakalpojumi

© Marine Services Group