ĻOTI ĒRTI UN VIEGLI!
Laika ekonomija un nekādu papīrdarbu!

Online sistēma kravu deklarēšanai un apdrošināšanai ir lielisks risinājums mūsu klientiem, kuri apdrošina kravas. Sistēma ļauj ietaupīt dārgo laiku un atbrīvojies no dokumentus sūtīšanas. Serviss darbojas trīs valodās — angļu, krievu un ukraiņu. Tas tiešam ir ērts, un tās funkcionalitāti un ērtības apstiprina daudzas pozitīvas atsauksmes no mūsu pastāvīgajiem klientiem, kuri to jau izmanto.

Kravu pārvadājuma deklarēšanas un apdrošināšanas sistēmu var izmantot Marine Insurance Services SIA klienti, kuri strādā uz ikgadējās atvērtās apdrošināšanas polises pamata. Piekļuvi sistēmai nodrošina jūsu apdrošināšanas brokeris.

 

SISTĒMAS DARBĪBA NOSAKA ŠĀDUS NOSACĪJUMUS:

 • Apdrošināšana stājas spēkā tūlīt pēc kravas sūtījuma deklarēšanas (ja sūtījuma dati atbilst jūsu vispārējās polises nosacījumiem);
 • Apmaksas nosacījumi var būt šādi:
 • Vienreiz gadā: minimālā gada prēmija (priekšapmaksa), kas tiek pārrēķināta gada beigās saskaņā ar faktiski deklarēto apgrozījumu.
 • Vienreiz ceturksnī: minimālā ceturkšņa prēmija (priekšapmaksa), kas tiek pārrēķināta gada beigās saskaņā ar faktiski deklarēto apgrozījumu.
 • Reizi mēnesī (faktiski ar 20-55 dienu kavēšanos): prēmiju apmaksa notiek reizi mēnesī par visiem iepriekšējā mēnesī deklarētajiem sūtījumiem. Orientējoši līdz katra mēneša 10. Datumam tiek sagatavots deklarēšanas sistēmas pārskats par iepriekšējo mēnesi, uz tā pamata tiek izrakstīts rēķins prēmijas apmaksai (apmaksas termiņš – 15 dienas), tāpēc, ņemot vērā, ka rēķins ir sagatavots 10. datumā un tas jāapmaksā līdz 25. datumam, vidējais maksājuma atlikšanas laiks ir 20-25 dienas, bet maksimālais — 50-55 dienas (kravām, kuras apdrošinātas mēneša sākumā).

 

Deklarācijas process ir vienkāršs un saprotams:

 1. Pie pirmreizējas ienākšanas sistēmā apdrošināšanas brokeris jums piešķirs pastāvīgu lietotājvārdu (username) un parole (password).
 2. Pēc ienākšanās sistēmā (log in) var sākt kravas deklarēšanu, noklikšķinot uz lauka “+ Jauna deklarācija” (“+New declaration”).
 3. Aizpildiet visus obligātus laukus:
  – Beneficiāra juridiskais nosaukums;
  – Apdrošinātās kravas apraksts;
  – Kravas nosūtīšanas datums;
  – Kravas nosutināšanās vieta (valsts, pilsēta) un kravas galamērķa vieta (valsts, pilsēta);
  – Transportēšanas veids (gaiss, sauszeme, jūra vai kombinēts);
  – Kravas kategorija (saskaņā ar jūsu polisi);
  – Transportēšanas dokumenti (numuri un datumi);
  – Ražotāja/piegādātāja dokumenti (rēķinu numuri un datumi);
  – Akreditīvu informācija (ja nepieciešams);
  – Apdrošinājuma summa (100% vai 110% no rēķina summas + frakts) un valūta (EUR, GBP vai USD).
 4. Pēc tā jūs varat apstiprināt deklarāciju vai saglabāt kā melnrakstu (gadījumā, ja jums jāpārbauda kādi dati, jāpapildina vai jāsaskaņo ar jūsu klientu vai banku).
 5. Kad visi obligātie lauki ir aizpildīti un pārbaudīti, noklikšķiniet uz “Apstiprināt”. Jūs redzēsiet apdrošināšanas prēmijas summu un apdrošināšanas sertifikāta projektu. Tad vēlreiz pārbaudiet visu informāciju un, ja viss ir kārtībā, noklikšķiniet uz “Iesniegt”. Deklarācija atnāks pie jūsu apdrošināšanas brokera un darba dienas laikā jūs saņemsit no viņa e-pastu ar deklarācijas apstiprināšanu.
 6. Pēc tam, kad brokeris ir apstiprinājis kravas deklarāciju, apdrošināšanas sertifikātu (angļu, krievu vai ukraiņu valodā) var no deklarēšanas sistēmas saglabāt savā diskā. Sertifikāts ir derīgs jūsu vajadzībām un iesniegšanai jūsu partneriem un bankām.

Visi jūsu deklarētie kravas sūtījumi tiks saglabāti sistēmā, un jebkurā laikā jums būs ērti veikt informācijas pārbaudi, augšupielādēt deklarāciju par nepieciešamo periodu, atrast nepieciešamo sertifikātu.

 

Pieprasīt pakalpojumu

Citi pakalpojumi

© Marine Services Group