Ar P&I (Protection and Indemnity) apzīmē aizsardzību un atlīdzību. Šī ir īpaša atbildības apdrošināšanas klase kuģu īpašniekiem un fraktētājiem. Nav vajadzības iedziļināties P&I detaļās, jo lielākā daļa specializēto apdrošinātāju publicē savus P&I noteikumus un produkta aprakstus, bet mēs labprāt padalīsimies ar teorētiskajiem P& I aspektiem ar ikvienu interesentu.

P&I apdrošināšanas pamatmērķis ir aizsargāt kuģa īpašnieka intereses pret trešo personu prasībām un pasargāt viņu no iespējamiem zaudējumiem, ja tiek nodarīts kaitējums trešajai personai (apdrošināšana atlīdzina trešo personu zaudējumus).

P&I ir pamata kuģu apdrošināšanas veids, kuru pieprasa  kravas īpašnieki un dažādas institūcijas. Kuģa ekspluatācija bez šis apdrošināšanas ir praktiski neiespējama.

Lielākajai daļai P&I apdrošinātāju ir divas seguma  sadaļas:

Pirmā sadaļa — P&I
Protection & Indemnity (aizsardzība un atlīdzība)

Šī ir atbildības apdrošināšana, sedz kuģu īpašnieku atbildību par pamata riskiem, ar kuriem var saskarties kuģu īpašnieki:

 • Kravas bojājumi vai zaudējums;
 • Apkalpe;
 • Atbildība par pasažieriem un citām personām, kas atrodas uz kuģa;
 • Atbildība par bezbiļetnieku un bēgļu iekļūšanu kuģī;
 • Sadursme un saskare ar nekustīgiem vai peldošiem objektiem;
 • Piesārņojums;
 • Kuģa vraka aizvākšana;
 • Vispārēja avārija (General Average), kuras sekas nesedz kuģu KASKO polise;
 • Naudas sodi;
 • Karantīna;
 • Citi riski.

 

Otrā sadaļa — FD&D
Freight, Demurrage & Defense (aizsardzība pret juridiskajām izmaksām)

FD&D apdrošināšana sedz kuģu īpašnieku juridiskos izdevumus strīdos, kas saistīti un izriet tieši no apdrošinātā kuģa darbības. Juridiska strīda gadījumā jums neizveidosies zaudējumi — tas ir galvenais iemesls, kāpēc FD&D apdrošināšana kļūst arvien populārāka jūrniecībā.

P&I apdrošinātājus var iedalīt divās kategorijās:

 • Savstarpējas apdrošināšanas klubi (Mutual clubs);
 • Apdrošinātāji ar fiksētām prēmijām (Fixed price facilities).

Galvenais savstarpējas apdrošināšanas kluba dalības princips ir būt tā biedram (analogs ar akcionāru), kas dod iespēju piedalīties tā vispārējos biznesa procesos. Kluba priekšrocība ir tā, ka tā locekļi, notiekot apdrošināšanas negadījumam automātiski saņem maksimālo iespējamo zaudējumu atlīdzību, elastību un augstu  apkalpošanas līmeni izskatot jautājumus par zaudējumu atlīdzību un risku vadību. Bet, no otras puses, saistības ir abpusējas, un, iespējams, kādreiz jums būs nepieciešama neplānota apdrošināšanas prēmija par iepriekšējo periodu, lai tik pat veiksmīgi un izdevīgi noregulētu zaudējumus citam kluba biedram.

Lielākie starptautiskie savstarpējās apdrošināšanas klubi veido starptautisku grupu (http://www.igpandi.org).

Fiksētu prēmiju apdrošināšanu piedāvā komerciālas apdrošināšanas organizācijas (parasti apdrošināšanas kompānijas). Šajā gadījumā saskaņā ar polisi jūs varat rēķināties ar ierobežotu apdrošināšanas kompensācijas (zaudējuma atlīdzības) limitu (no 250 miljoniem USD līdz 500 miljoniem USD) uz noteikumiem, kas ir ļoti līdzīgi savstarpējās apdrošināšanas klubiem. Jums nebūs kluba biedra papildu priekšrocības, taču jūsu apdrošināšanas prēmija būs precīzi zināma un fiksēta noteiktam laika posmam.

Pieprasīt pakalpojumu

Citi pakalpojumi

© Marine Services Group