Katrai lidostai vai terminālim parasti tiek izstrādāta individuāla apdrošināšanas programma, tomēr ir vesela virkne ar nosacījumiem kuri ir iekļauti katrā apdrošināšanās polisē:

  • Civiltiesiskā atbildība pret trešajam personām, kas aizsargā lidostas operatoru no trešo personu prasībām par traumām, nāvi vai trešo personu īpašuma bojāšanu. Ir svarīgi, lai šī apdrošināšana segtu ne tikai tiešos, bet arī netiešos finansiālos zaudējumus, jo jebkurš apkalpotā gaisa kuģa mehāniskais bojājums, visticamāk, izveidos piespiedu dīkstāves prasību pret termināli.
  • Atbildība par kravu ir jebkura apdrošināšanas seguma pamatā, jo tā ietver tiešo lidostas vai termināla atbildības apdrošināšanu. Apdrošināšanas risinājums ir balstīts uz savstarpējās atbildības principa, kad apdrošinātājs uzņemas tādu pašu atbildības apmēru kā klients norādīja līgumā ar saviem partneriem, ar nosacījumu, ka apdrošinātājs šo līgumu apstiprināja. Turklāt apdrošinātājs segs izmaksas par juridisku aizsardzību pret nepamatotam prasībām.
  • Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas radušies lidostas klientiem lidostas darbības kļūdu, bezdarbības vai nolaidības dēļ arī ir ļoti svarīga apdrošināšanas seguma sastāvdaļa. Ļoti svarīgi, lai šis apdrošināšanas segums būtu spēkā visā pasaulē un segtu papildu izmaksas, piemēram, piegādes izmaksas, ja klienta īpašums kļūdaini tiek nosūtītas uz nepareizu vietu.

 

Papildus pamata lidostu un termināļu atbildības apdrošināšanas veidiem, mūsu speciālisti labprāt piedāvās arī citu risku apdrošināšanu:

  • Visi iekraušanas un izkraušanas riski, ieskaitot aprīkojuma bojājumus;
  • Naudas sodi un nodokļi;
  • Aizsardzība pret lidostas bloķēšanu , ieskaitot uzņēmējdarbības pārtraukšanu (“wet BI”);
  • Dīkstāve iekārtu bojājumu rezultātā;
  • Naudas sodi un nodokļi;
  • Citi individuālie risinājumi.

Pieprasīt pakalpojumu

Citi pakalpojumi

© Marine Services Group