MSG PRODUCTION
Producentu un reklāmas aģentūru risku apdrošināšana

 

Kam šī apdrošināšana ir paredzēta?
Latvijā reģistrētām kompānijām, kuras nodarbojas ar filmu, reklāmu uzņemšanu un tamlīdzīgu projektu realizāciju.

Kāpēc šī apdrošināšana ir nepieciešama un svarīga?
Veicot darbus, kas saistīti ar filmu vai reklāmas projektiem, tās realizētājam var rasties zaudējumi saistībā ar prasībām no trešo personu vai citu projektā iesaistīto personu puses. Mūsu risinājums ir vienkāršs, pārdomāts un ar ļoti plašu risku segumu. Tā izmantošana padarīs jūsu darbu drošāku, jo risku segums ietver maksimāli plašu aizsardzību, kā arī, projekta izmaksu pozīciju “Apdrošināšana” būs paredzama.

Apdrošināšanas segums sevī iekļauj:

  • Prasības no lokāciju īpašniekiem par nodarītajiem zaudējumiem telpām un citam uzticētajam īpašumam;
  • Prasības no filmēšanas, foto tehnikas, rekvizītu, aprīkojuma vai cita īpašuma iznomātājiem saistībā ar tā sabojāšanu vai nozaudēšanu;
  • Filmēšanas tehnikas, aprīkojuma vai rekvizītu zādzība vai nolaupīšana;
  • Zaudējumi, kurus izraisījuši projekta realizācijai piesaistītie apakšuzņēmēji;
  • Prasības no aktieru, masu skatu dalībnieku puses, kas saistītas ar realizētāja darbību vai bezdarbību;
  • Traumas, kas gūtas nelaimes gadījuma rezultātā projekta realizācijas laikā (projekta realizētājiem, aktieriem vai masu skatu dalībniekiem).

 

Apdrošināšanas seguma teritorija — Eiropa.

Pieprasīt pakalpojumu

© Marine Services Group