Kam tā ir aktuāla?

Jebkurai personai, bet īpaši aktuāls šīs apdrošināšanas veids var būt ja nodarbojaties ar fizisku darbu vai nopietni aizraujaties ar kādu sporta veidu.

 

Kāpēc tā ir nepieciešama un svarīga?

Nelaimes gadījumu nekad nevar paredzēt, bet tie var notikt ar katru,  gan ikdienas, gan darba apstākļos. Nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz izmaksāt naudas kompensāciju par traumas faktu, segt ārstēšanās izmaksas, ja esat guvis traumu, kompensēt zaudējumus, ja uz laiku zaudējat darbaspēju utt.

Tas ir neapšaubāmi svarīgi, ja aizdomāsieties kā mainītos Jūsu finansiālais stāvoklis, ja nevarēsiet kādu laiku vai vispār vairs nekad strādāt un gūt ienākumus.

 

Apdrošināšanas segumā ir iespējams iekļaut riskus:

  • Kaulu lūzumi;
  • Traumas (t.sk. dzīvnieku kostas brūces);
  • Saindēšanas (ar gāzi, ķīmiskām, toksiskām vielām vai indīgiem augiem);
  • Apdegumi un apsaldējumi;
  • Ārstēšanas izdevumi;
  • Slimnīcas naudu;
  • Dienas naudas izmaksa par katru pārejošas darba nespējas dienu;
  • Atlīdzību invaliditātes vai nāves gadījumā;
  • Citus riskus.

 

Apdrošināšanas seguma teritorija ir iespējama Latvijā, ES un citur pasaulē.

Mūsu apdrošināšanas brokeri sniegs jums konsultāciju un palīdzēs izvēlēties piemērotāko apdrošināšanas risinājumu, ņemot vērā vairākus personīgus faktorus (dzīvesveidu, vecumu utt.), kā arī noteikto apdrošinājuma summu un izvēlētos apdrošināšanas riskus.

 

Pamatsoļi rīcībai pēc negadījuma (nelaimes gadījumu apdrošināšana)

Pieprasīt pakalpojumu

© Marine Services Group