Neatkarīgi no tā, kur zemes īpašnieks vai operatīvā osta, stividors vai konteineru kravas stacija atrastos mūsu speciālisti varēs identificēt jūsu riska darījumus un izstrādāt pielāgotu risinājumu, lai aptvertu visas saistības, kas sedz visas ostas vai termināļa operatora saistības. Parasti riska parakstītāji apdrošināšanas līgumā labprāt arī iekļauj segumu pārkraušanas un velmēšanas iekārtām, kas pieder terminālim un/vai ko izmanto terminālis.

Kā minēts iepriekš, katra ostas aizsardzības programma ir atšķirīga, politikā ir iekļautas noteiktas apdrošināšanas kategorijas, kas norādīts turpmāk.

Trešās personas atbildība, kas aizsargā ostas operatorus pret jebkuras trešās personas prasībām par miesas bojājumiem, dzīvības zaudējumu vai kaitējumu kādam trešās personas īpašumam. Ir svarīgi, lai šis segums attiektos ne tikai uz tiešajiem zaudējumiem (jo tas parasti attiecas uz jūras tirgu), bet arī lai segtu izrietošos finansiālos zaudējumus. Tas ir svarīgi, jo jebkurš fizisks kaitējums apkalpotajam kuģim, visticamāk, izraisīs prasību pret termināli.

Atbildība par kravu ir jebkura seguma pamatā, jo tā ietver tiešu jebkura ostas vai termināļa atbildību. Apdrošināšanas risinājumi ir balstīti uz retrospektīvās atbildības principu, kad apdrošinātāji uzņemas tādu pašu atbildības summu kā viņu klients, pamatojoties uz līgumiem ar klientiem, ar nosacījumu, ka riska parakstītāji šādus līgumus ir redzējuši un apstiprinājuši. Turklāt riska parakstītāji segs nepamatotu prasību aizstāvēšanas izmaksas

Svarīga seguma sastāvdaļa ir arī atbildība par ostas klientu finansiālajiem zaudējumiem, kas radušies kļūdu, bezdarbības vai nolaidības dēļ, veicot ostas pakalpojumus. Ir svarīgi, lai šāds segums būtu pieejams visā pasaulē un ietvertu papildu izmaksas.

Turklāt mūsu rika parakstītāji ir gatavi sniegt papildus risku apdrošināšanu, kas segtu:

  • Iekraušanas un izkraušanas aprīkojumu pret visiem riskiem, ieskaitot mašīnu bojājumus;
  • vraku izvešanas izmaksas;
  • soda naudas;
  • ostas bloķēšanu, ieskaitot uzņēmējdarbības pārtraukšanu (“wet BI”);
  • dīkstāvi pēc aprīkojuma sabrukšanas;
  • daudzus citus risku apdrošinājums.

Pieprasīt pakalpojumu

© Marine Services Group