Lai apdrošinātājs veiksmīgi varētu veiksmīgi attīstīties un palielināt savu parakstāmā riska apjomu, tam ir nepieciešams risku nodot kādam citam. Tādēļ, savu portfeļa daļu apdrošinātāji pārnes pārapdrošinātājam samaksājot pārapdrošināšanas prēmiju līdzīgi kā Klients risku pārnes apdrošinātājam.

Līdzīgi kā apdrošināšanas līgums paredz savus pašriskus, riska segumus un nosacījumus, pārapdrošināšanas līgums nosaka zaudējuma summu kuru apdrošinātājs sedz pats, apdrošinātos riskus kuri tiek segti un zaudējuma apmērs līdz kuram pārapdrošinātājs sedz zaudējumus apdrošinātājam.

 

Pastāv divi pārapdrošināšanas modeļi:

  • Visa portfeļa vai noteiktas apdrošināšanas līnijas (Treaty) pārapdrošināšana;
  • Atsevišķa objekta / riska, jeb fakultatīvā (Facultative) pārapdrošināšana.

 

Kāpēc tā ir nepieciešama un svarīga?

Lielākā daļa apdrošinātāju uzņemto risku ir pārapdrošināta, bet ir noteikti riski vai objekti, kuri nevar būt apdrošināmi saskaņā ar apdrošinātāju pārapdrošināšanas līgumu. Mēs kā apdrošināšanas profesionāļi varam rast risinājumu veicot pārrunas ar pārapdrošinātājiem darbojoties kā pārapdrošināšanas brokeri un rast risinājumus jebkāda veida atsevišķu lielo risku vai apdrošinātāju portfeļu pārapdrošināšanai.

Pieprasīt pakalpojumu

Citi pakalpojumi

© Marine Services Group