MĒS PĀRVĒRŠAM UZVARU NAUDĀ

Tiesas vai šķīrējtiesas galīgais nolēmums (spriedums vai lēmums) ne vienmēr nozīmē, ka ar to viss beidzas.

Pēc galīgā tiesas/šķīrējtiesas nolēmuma pieņemšanas un pasludināšanas parasti ir jāpieliek zināmas pūles, lai to izpildītu.

Mēs palīdzam saviem klientiem Latvijas un ārvalstu tiesas un šķīrējtiesas spriedumu un lēmumu izpildē.

Pieprasīt pakalpojumu

© Marine Services Group