Plašs pakalpojumu klāsts

Mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu transporta tiesību jomā tajā skaitā, bet ne tikai:

  • klientu konsultēšanu kravu ekspedīcijas un pārvadājumu jomā;
  • līgumu projektu sagatavošanu atbilstoši klienta interesēm un normatīvajiem aktiem kravu ekspedīcijas un pārvadājumu jomā;
  • standarta pakalpojumu sniegšanas noteikumu projektu sagatavošanu atbilstoši klienta interesēm un normatīvajiem aktiem kravu ekspedīcijas un pārvadājumu jomā;
  • klientu interešu pārstāvēšanu parādu un/vai zaudējumu piedziņas procesos visās stadijās (pirmstiesas komunikācija, izlīgumi, strīds tiesā/šķīrējtiesa, spriedumu/lēmumu izpildes stadija);
  • pārstāvam klientus strīdos ar apdrošināšanas sabiedrībām saistībā ar noslēgtajām apdrošināšanas polisēm.

Teorētisko zināšanu bāze un praktiskā pieredze ikdienas darbā tieši transporta tiesībās ļauj mums “runāt ar klientu vienā valodā” konsultējot klientu par CMR Konvencijas, Autopārvadājumu likuma, Komerclikuma, Civillikuma, LAFF Ģenerālo Noteikumu, NSAB Vispārējo noteikumu Hāgas-Visbijas Noteikumu, Hamburgas Noteikumu, Varšavas vai Monreālas konvenciju regulējumu, no tiem izrietošajām tiesībām un pienākumiem, iespējamo notikumu attīstības gaitu un atrisinājuma iespējām, apspriežot konkrētu strīdu.

ZINĀŠANAS

Mēs pārzinām transporta nozares nianses un situāciju tirgū. Nepārtraukti papildinām savas zināšanas. Transporta tiesību jomā mēs piedāvājam pakalpojumus, kas ir starp labākajiem Baltijas valstīs.

Pieprasīt pakalpojumu

Citi pakalpojumi

© Marine Services Group