Bojājumu novērtēšana un zaudējumu aprēķināšana ir ļoti svarīga mūsu klientiem. Tiklīdz kaut kas sabojājas, tiek pazaudēts vai nozagts, tūlīt ir nepieciešams inspektors, lai noskaidrotu notikušā apstākļus un objektīvi novērtētu un aprēķinātu zaudējumus.

Mēs saprotam, ka apskati jāveic nekavējoties, lai pēc iespējas ātrāk būtu pieejami tās rezultāti. Mēs saprotam, ka klienta bizness ir atkarīgs no mūsu darba kvalitātes un ātruma, tāpēc visu darām savlaicīgi!

Mūsu zaudējumu inspekcijas atskaites satur tikai konstruktīvu, objektīvu informāciju, kas pamatota ar faktiem. Mūsu pamatnoteikums ir sniegt faktus.

Mūsu atskaitē noteikti būs:

  • Faktu izklāsts;
  • Notikumu apraksts;
  • Savāktie pierādījumi (pierādījumu bāze);
  • Bojājuma un zaudējumu tiešā cēloņa apraksts;
  • Bojājuma pakāpe (zaudējumu apmēra novērtējums);
  • Piedāvājums iespējamai zaudējumu minimizācijai;
  • Zaudējumu atlīdzības garantija.

Pieprasīt pakalpojumu

Citi pakalpojumi

© Marine Services Group