Fizisko personu datu apstrādes politika

1 jūnijs, 2023

Informējam, ka no 01.06.2023. stājas spēkā MSG jaunā Fizisko personu datu apstrādes politika MSG rīkotajos pasākumos.

Sīkāka informācija “Par MSG”sadaļā.

© Marine Services Group