JAUNA PRODUKTU GRUPA — MSG PRO

13 novembris, 2020

Pārdomāts, paplašināts apdrošināšanas segums

Apdrošināšanas brokeru sabiedrība SIA “MŪSU DOMĪNIJA”, kura ietilpst Marine Services Group un nodarbojas ar privāto un korporatīvo apdrošināšanu, ir priecīga paziņot par jaunu unikālu apdrošināšanas produktu MSG PRO laišanu tirgū. Produktu izstrādāšanā esam ieguldījuši savu ilggadīgo pieredzi un zināšanas apdrošināšanas jomā. Analizējot notikušos apdrošināšanas gadījumus un situācijas, kad ar esošu apdrošināšanas līgumu zaudējumi netika kompensēti pietiekošā apmēra un noteikti riski nav tikuši iekļauti apdrošināšanas segumā, esam izstrādājuši apdrošināšanas produktus ar maksimāli pārdomātu, paplašinātu apdrošināšanas segumu. Tajā paša laikā, apdrošināšanas prēmijas apmērs nepārsniedz vidējo tirgus līmeni.

Pirmais MSG PRO apdrošināšanas produkts — “MSG HOME” paredzēts visiem, kam nepieciešama privātā nekustamā īpašuma apdrošināšana Latvijā.

MSG HOME (PRIVĀTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANA)

Dzīvoklis vai privātmāja ir viens no lielākajiem ieguldījumiem katra cilvēka dzīvē. Savukārt, apdrošināšana ir vienīgais risinājums, kas pasargās jūs no neparedzētiem izdevumiem un zaudējumiem, kurus var izraisīt negadījums vai avārija.
Mūsu paplašinātais “Visu risku” apdrošināšanas segums pasargās jūs gan no “klasiskiem” riskiem, tādiem kā uguns, dabas stihijas, inženierkomunikāciju avārijas, zādzība, laupīšana, vandālisms, gan no zaudējumiem, kuri var rasties jebkuru citu, pēkšņu un iepriekš neparedzētu negadījumu rezultātā, kas netiek iekļauti standarta segumā.
Turklāt, ar MSG HOME jūsu īpašums tiks apdrošināts pilnā to atjaunošanas vērtībā, bez atlīdzības summas ierobežojuma.

Apdrošināšanas seguma teritorija — Latvija.

Labprāt sniegsim papildus informāciju visiem ieinteresētajiem klientiem!
Tel. 67878610; e-pasts: info@musudominija.lv

© Marine Services Group