Jauns apdrošināšanas produkts “MSG CREW SAFETY”

16 novembris, 2020

Ilgi gaidīts apdrošināšanas produkts kuģu īpašniekiem, kuģu menedžeriem un aģentūrām

Esam priecīgi paziņot par jaunā MSG PRO produkta izlaišanu — “MSG CREW SAFETY” (medicīnisko izdevumu apdrošināšana kuģu īpašnieka atbildības (P&I) polisē noteiktā pašriska apmērā.

Kā zināms, kuģu īpašnieku atbildības (P&I) apdrošināšana aizsargā kuģa īpašnieka intereses no iespējamiem zaudējumiem, ja nodarīts kaitējums trešajām personām,  kā arī sedz izdevumus, kas saistīti ar kuģa apkalpes slimībām, traumām un nāves gadījumiem, kas iegūti jūrnieku nodarbinātības (reisa) laikā. Tomēr, katra  polise ietver pašriskus (franšīzes) dažādiem riska veidiem. Pašriska apmērs kuģu apkalpes medicīniskiem izdevumiem lielākoties ir augsts, tādēļ bieži vien izdevumus par kuģa apkalpes ārstēšanu un saistītās medicīniskās izmaksas, kuras ir mazākas par pašrisku (franšīzi), apmaksā pats kuģa īpašnieks.

Pašriska samazināšana P&I polisei būtiski palielina apdrošināšanas prēmiju. Tāpēc ideāls risinājums kuģa īpašniekam ir mūsu apdrošināšanas produkts “MSG CREW SAFETY” ar ļoti saprātīgu apdrošināšanas prēmiju un apdrošināšanas segumu katram apkalpes loceklim slimības vai traumas gadījumā P&I polises noteiktā pašriska apmērā.

Noslēdzot šādu apdrošināšanas līgumu, kuģa īpašnieks izvairās no neparedzētiem izdevumiem, kas saistīti ar apkalpes locekļu slimību un traumu ārstēšanu, kas nepārsniedz pašrisku, kurš noteikts P&I līgumā. Šādā veidā neveidojas ārkārtas izdevumi, kas kopā varētu sastādīt vērā ņemamu summu.

Apdrošināšanas segums P&I polises pašriska apmērā sevī ietver: medicīniskos izdevumus; repatriācijas izdevumus slimības vai nāves gadījumā; zobārstniecību.

Kopējo apdrošināšanas prēmiju aprēķina atkarībā no apdrošināšanas seguma summas katram kuģa apkalpes loceklim un apkalpes locekļu skaita.

Apdrošināšanas seguma teritorija — visa pasaule (izņemot apkalpes locekļa pastāvīgās dzīvesvietas valsti).

 

Gadījumā, ja jums rodas kādi jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, aicinām sazināties ar mums.
Tel. 67878610; e-pasts: info@musudominija.lv

© Marine Services Group