Jauns apdrošināšanas produkts “MSG APARTMENT BUILDING”

19 novembris, 2020

MSG APARTMENT BUILDING: Komplekss risinājums daudzdzīvokļu ēku apdrošināšanai Latvijā

Esam priecīgi paziņot par jaunā MSG PRO apdrošināšanas produkta izlaišanu — “MSG APARTMENT BUILDING”, kurš paredzēts daudzdzīvokļu īpašnieku kooperatīvām sabiedrībām (DzĪKS) un dzīvokļu īpašnieku biedrībām (DzĪB). Apdrošināšanas segums aizsargās daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus no zaudējumiem un neparedzētajiem izdevumiem, kurus izraisa kopīpašuma bojājumi vai izdevumiem, kuri saistīti ar tā pārvaldīšanu vai lietošanu.

Svarīgi saprast, ka zaudējumi var rasties ne tikai atsevišķam dzīvoklim, bet arī kopīpašumam (piemēram: jumtam, kāpņu telpām, pagrabam, liftam, stāvvadam, bērnu laukumiņam, nožogojumam u.tml.). Un neskatoties uz to, ka katrai ēkai tiek veidots savs uzkrājumu fonds, tā pamatmērķis ir ēkas uzturēšana, nevis pēkšņu, neparedzētu zaudējumu novēršana. Turklāt bieži vien tas ir visai nepietiekams, lai novērstu lielus bojājumus un kompensētu zaudējumus. “MSG APARTMENT BUILDING” paredz mazu pašrisku un, notiekot negadījumam vai avārijai, mājas uzkrājumu fonds tiek tērēts minimāli.

Apdrošināšanas segums sevī iekļauj: maksimālo segumu īpašuma riskiem ar unikālajiem paplašinājumiem; ēkas īpašnieku Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām; dzīvokļu īpašnieku savstarpējo (krustenisko) atbildību.

Apdrošināšanas seguma teritorija — Latvija.

 

Labprāt sniegsim papildus informāciju visiem ieinteresētajiem klientiem! Tel. 67878610; e-pasts: info@musudominija.lv

© Marine Services Group