Aviācijas apdrošināšana ir viena no vispasaules apdrošināšanas veidiem. Pastāv kopēja pazīme, kas apvieno jūras un aviācijas apdrošināšanu – transpotlīdzeklis pārvietojas ūdenī /gaisā tikai tad, ja tam ir noteiktas konstruktīvās īpašības. Ja notiek avārija, tad jūs nekur nevarat jūsu tansportlīdzekli “novietot”, un pastāv liels risks, ka transpotlīdzeklis tiks neatgriezeniski pazaudēts. Neatkarīgi no tā, kur jūs apdrošināt savu lidmašīnu, principi visur ir vienādi, jo tajos tiek ņemtas vērā visas starptautiskās konvencijas un nolīgumi, kas nosaka normas un noteikumus visai aviācijai. Atšķirība starp konkrētiem apdrošināšanas risinājumiem, kā likums, slēpjas tikai tajā, cik lielā mērā katrs no apdrošinātājiem ir gatavs ienirt darbību niansēs noteiktā teritorijā. Profesionālās apdrošināšanas kompānijas jau sen piedāvā savus pakalpojumus ļoti plašā ģeogrāfiskā apgabalā. Ir arī apdrošinātāji, kas specializējas noteiktos gaisa kuģu veidos.

 

LIDMAŠĪNAS KORPUSA APDROŠINĀŠANA

Lidmašīnu korpusa apdošināšana jums ir kā KASKO priekš jūsu “Porša”, maksājumi bez redzama mērķa. Tas ir, kamēr kaut kas nenotiek. Atšķirībā no jūsu automašīnas, aviācijas negadījumiem parasti ir nopietnākas sekas. Maz ticams, ka kāds gaisa telpā varēs jums palīdzēt, ja pēkšņi apstāties un ieslēgsit avārijas gaismas, kā tas notiek uz ceļa. Arī remontu nevar veikt neviens ciema kalējs, tas jādara augsti kvalificētiem speciālistiem ar īpašām zināšanām. Viss, kas nāk ar cenu zīmi, kuru jūs nevēlaties iedomāties, ja neesat pienācīgi apdrošināts. Aviācijas apdrošināšanā ir svarīgi ņemt vērā, ka dažas apdrošināšanas kompānijas nosaka ierobežojumu kompensācijai par dažādām daļām apdrošināšanas gadījumos. Tādēļ ideāls variants jums ir izmantot mūsu pakalpojumus, lai būtu mierīgi apdrošināts pret visām problēmām par atbilstošu cenu.

 

ATBILDĪBA

Ja jūs sniedzat pakalpojumus citiem cilvēkiem, jūs kļūstat atbildīgs par šiem  viņu īpašumiem, ja tiem tiek nodarīts kaitējums jūsu pakalpojumu sniegšanas laikā. Aviācijā atbildību skaidri definē visā pasaulē spēkā esošie starptautiskie noteikumi, un tas visu ievērojami vienkāršo. Dalība vispārējā apdrošināšanas polisē nozīmē, ka katra apdrošināšanas sabiedrība piemēro vispārīgos noteikumus katram atsevišķam gadījumam. Zemāk redzams saraksts ar populārākajām atbildības formām aviācijas apdrošināšanas praksē, ko izmanto gan aviācijas amatieri, gan profesionāļi.

 

Atbildība pret trešajām personām: Obligātā apdrošināšana, lai segtu zaudējumus trešajām personām, kas saistīti ar jūsu gaisa kuģa darbību. Diemžēl bieži pēc lielas lidmašīnas avārijas pilota vai citas atbildīgas personas vairs nav šajā pasaulē, tāpēc nelaimes gadījumos cietušajiem ar zaudējumu atlīdzināšanu nodarbojas apdrošināšanas sabiedrības. Lidmašīnas avārijas gadījumā zaudējumi var būt tik lieli, ka tos vienkārši nav iespējams segt bez polises, tāpēc aviācijas biznesā apdrošināšana ir obligāta.

 

Gaisa pārvadātāja atbildība pret pasažieriem: Cits obligātās apdrošināšanas veids, lai segtu atbildību par pasažieriem, kuri uzņemti jūsu lidmašīnā. Apdrošināšana sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pasažieru ievainojumiem, bagāžas bojājumiem un citiem negadījumiem, piemēram, pasažieru apģērbu.

 

Atbildība par negadījumiem: Tas ir brīvprātīgs apdrošināšanas veids, taču ļoti ieteicams. Tajā iekļauta kompensācija par traumām, kuras guvuši pasažieri, piloti un citi apkalpes locekļi. Apdrošināšana ir spēkā no iekāpšanas brīža lidmašīnā līdz brīdim, kad pasažieri, piloti un citi apkalpes locekļi atstāj lidmašīnu.

 

Atbildība par kravu uz kuģa: Neatkarīgi no transporta, kuru pārvadātājs izmanto, vai tas būtu kravas automobilis, kuģis vai lidmašīna, jebkurā gadījumā ieteicams izmantot pārvadātāja atbildības apdrošināšanu par pārvadāto kravu. Protams, tas tieši neaizstāj pašas kravas apdrošināšanu, ja vien tās vērtība (cena par kilogramu) nav ļoti zema.

 

SAUSZEMES RISKI

Lidmašīnas nav pilnīgi drošas pat tad, ja tās neatrodas gaisa telpā. Šīs milzīgās, smagās konstrukcijas dažādu iemeslu dēļ stāvot uz vietas var tikt sabojātas. Gaidot lidojumu, mazās lidmašīnas parasti tiek ievietotas izturīgos angāros, bet lielās bieži tiek novietotas zem klajas debess. Galvenie bojājumu riski šeit ir saistīti ar lidmašīnu apkalpošanu uz zemes. Šādu riska avotu piemēri ir angāri, iekrāvēji, lidostas utt.

Pieprasīt pakalpojumu

© Marine Services Group