Gandrīz visu, ko mēs redzam sev apkārt, jūras apdrošinātāji var uzskatīt par kravu vai potenciālu kravu. Termins “krava” ietver visu, ko var iekraut jebkura veida transportlīdzeklī un nosūtīt no vienas vietas uz otru. Interesanti, ka jūras risku apdrošinātāji uzskata, ka arī krava, kas atrodas noliktavā vai notiekošajā izstādē nav īpašums, bet gan krava.

Mēs piedāvājam visus iespējamos kravas apdrošināšanas veidus: no vienreizējas polises individuālai kravai līdz sarežģītam vispārīgam līgumam, kas ir spēkā visā piegādes ceļu maršrutā noteiktā laika posmā. Neskatoties uz to, ka kravas apdrošināšanas nosacījumi ir tikpat apjomīgi kā Reiņa un Matīsa Kaudzīšu romāns “Mērnieku laiki”,  ir divi galvenie kravas apdrošināšanas principi, proti:

  • No visiem riskiem – jūs saņemsiet kompensāciju par visiem kravas bojājumiem, izņemot tos, kas norādīti jūsu apdrošināšanas polises sadaļā “izņēmumi” (Exclusions). Pierādīšanas pienākums šajā gadījumā gulstas uz apdrošinātāju.
  • No nosauktajiem riskiem – jūs saņemsiet kompensāciju par preču bojājumiem tikai tad, ja bojājums notika dēļ kāda no apdrošināšanas līgumā norādītajiem riskiem. Pierādīšanas pienākums šajā gadījumā gulstas uz klientu.

Mēs vienmēr cenšamies iedziļināties klientu loģistiku piegādes ķēžu niansēs, lai izstrādātu visaptverošāko apdrošināšanas risinājumu, ar garantiju, ka iespējamās prasības būs noregulētas un atlīdzinātas  visaugstākajā profesionālajā līmenī. Dienu un naktī lielākajās pasaules ostās un pilsētās mūsu klientu rīcībā ir vesela virkne ekspertu, juristu, neatkarīgu inspektoru, kas gatavi sniegt  konsultācijas un palīdzēt problēmu gadījumā.

Un, protams, mēs nekad neaizmirstam par mūsu ekspeditoriem. Viņiem ir pieejams mūsu kravu deklarēšanas un apdrošināšanas e-serviss, kas dod viņiem iespēju sniegt saviem klientiem papildu pakalpojumus kravas apdrošināšanai tiešsaistē visu diennakti.

Pieprasīt pakalpojumu

© Marine Services Group