Ja jūs sniedzat pakalpojumus citiem cilvēkiem, jūs kļūstat atbildīgs par viņiem un viņu īpašumu jūsu pakalpojumu sniegšanas laikā. Aviācijā atbildību skaidri definē visā pasaulē spēkā esošie starptautiskie noteikumi, un tas visu ievērojami vienkāršo. Vispārējās tiesības, vispārējā prakse un, protams, vispārējais veselais saprāts. Dalība vispārējā apdrošināšanas sistēmā nozīmē, ka katra apdrošināšanas sabiedrība piemēro kopējus, vispārīgos noteikumus katram atsevišķam gadījumam visās situācijās. Izskaidrosim jums pašus pamatus. Zemāk izvietojam sarakstu ar populārākajām atbildības formām aviācijas apdrošināšanas praksē, ko izmanto gan aviācijas amatieri, gan profesionāļi.

 

Atbildība pret trešajām personām

Šī ir obligātā apdrošināšana, lai segtu trešajām personām zaudējumus, kas saistīti ar jūsu gaisa kuģa ekspluatāciju. Diemžēl bieži pēc lielas avio avārijas pilota vai citas atbildīgas personas vairs nav šajā pasaulē, tāpēc, ja notiek nelaimes gadījums ar zaudējumu atlīdzināšanu parasti nodarbojas tieši apdrošināšanas sabiedrības. Lidmašīnas avārijas gadījumā zaudējumi var būt tik lieli, ka tos praktiski nav iespējams segt bez apdrošināšanas polises, tāpēc aviācijas biznesā apdrošināšana ir obligāta.

 

Gaisa pārvadātāja atbildība pret pasažieriem

Šis ir vēl viens obligātās apdrošināšanas veids, kurš sedz atbildību par pasažieriem, kuri atrodas uz jūsu lidmašīnas klāja. Apdrošināšana sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pasažieru traumām, bagāžas bojājumiem un citiem negadījumiem, piemēram, sabojātu pasažieru apģērbu.

 

Atbildība par negadījumiem uz klāja

Šis ir brīvprātīgs apdrošināšanas veids, taču ļoti ieteicams. Tajā iekļauta kompensācija par traumām, kuras guvuši pasažieri, piloti un citi apkalpes locekļi. Apdrošināšana ir spēkā no iekāpšanas brīža lidmašīnā, lidojuma laikā un līdz brīdim, kad visi izkāpj no kuģa pēc nolaišanās.

 

Atbildība par kravu uz klāja

Neatkarīgi no transporta veida, kuru izmanto pārvadātājs — vai tas būtu kravas automobilis, jūras vai gaisa kuģis, visos gadījumos ieteicams izmantot pārvadātāja atbildības apdrošināšanu par pārvadāto kravu. Tas protams neaizstāj pašas kravas apdrošināšanu, ja vien tās vērtība (cena par kilogramu) nav ļoti zema.

Pieprasīt pakalpojumu

© Marine Services Group