Kuģu KASKO apdrošināšana paredzēta gandrīz visiem ūdens transportlīdzekļiem — sākot no vienkāršākajām laivām līdz milzīgiem okeāna tankkuģiem. Turklāt šāda veida apdrošināšana attiecas arī uz nekustīgajiem objektiem, kas atrodas ūdeni vai pārvietojas ļoti reti, piemēram, peldošiem dokiem, bojām, pārkraušanas baržām un pat peldošam viesnīcām. Var būt apdrošināti arī kuģi kas būvējas vai atrodas rekonstrukcijā. Kuģu apdrošināšanai visā pasaulē ir ļoti daudz standarta apdrošināšanas formu un ir arī diezgan daudz alternatīvu veidu, bet mēs jums aprakstīsim visizplatītākās apdrošināšanas aizsardzības veidus, kurus visticamāk izmanto jūsu kolēģi – kuģu īpašnieki.

 

KORPUSA UN MAŠĪNTEHNIKAS APDROŠINĀŠANA (H&M)

Hull & Machinery (H&M) ir galvenā kuģu apdrošināšana, ko bieži dēvē par kuģu KASKO. Polise sedz kuģa bojāejas risku un bojājumu riskus, tostarp korpusa, mehānismu, aprīkojuma bojājumus. Parasti saskaņā ar šo apdrošināšanas polisi  jums ir tiesības pieprasīt atlīdzību izmaksām kas saistītas ar kuģa bojājumu novēršanu, glābšanas izmaksas, kopējo vidējo algu ekipāžai piespiedu dīkstāves laikā, tehniskas apkopes izmaksas, saskaņā ar jūsu H&M polisi, taču vispirms esiet modri un laicīgi pārliecinieties, ka visi iepriekš minētie segumi ir iekļauti jūsu apdrošināšanas polises noteikumos.

 

IZMAKSAS PAR KUĢA APKALPOŠANU, KRAVAS, VĒRTĪBAS PAPLIELINĀJUMS
Disbursements, freight, Increased Value

Kuģa bojāejas gadījumā gan faktiskas, gan konstruktīvas (kad atjaunošana ir iespējama, bet nelietderīga) jums ir tiesības pieprasīt atlīdzībai summu, kas pārsniedz reālo kuģa vērtību (summa tiek iepriekš saskaņota apdrošināšanas līgumā). Tādā veidā kuģa īpašnieks var pasargāt sevi no iespējamiem ienākumu zaudējumiem kuģa bojāejas dēļ.

 

FRAKTA ZAUDĒJUMA RISKS
Loss of Hire (LOH)

Pats par sevi saprotams, ka kuģa ekspluatācijas nodrošinājumam nepieciešami naudas līdzekli, bet tomēr jūs vienmēr rēķināties ar to, ka būs peļņa no tā darbības. Bet, ja kuģim ir tehniskas problēmas, un to nevar ekspluatēt, jūs, pats par sevi saprotams, paliksit bez ienākumiem, un šeit noderēs LOH apdrošināšana. Apdrošināšana atlīdzinās vidējos dienas ienākumus, kas norādīti jūsu polisē (fiksēti LOH līgumā), kamēr kuģis tiek remontēts pēc negadījuma (šeit zaudējumus sedz H&M apdrošināšana). Apdrošinātāji parasti piemēro 14 dienu pašrisku pirms polises maksājumu sākuma, taču tas kopumā ir pieņemami, ja runa ir par nopietniem kuģa bojājumiem.

 

KREDITORA INTEREŠU APDROŠINĀŠANA
Mortgagees’ Interest Insurance (MII)

Kreditora interešu apdrošināšanu parasti pieprasa baņķieri jeb kreditori. Apdrošināšanas aizsargā apdrošinātā kuģa aizdevēja intereses gadījumā, ja H&M apdrošinātājs atsakās izmaksāt zaudējumu kompensāciju gadījumā, ja ir pārkāpti H&M apdrošināšanas līguma nosacījumi. Piemēram, ja līgums ļauj kuģi izmantot tikai Baltijas jūras ūdeņos, bet tam notika nelaimes gadījums Lamanšā. Maz ticams, ka apdrošinātāji atlīdzinās zaudējumus kuģa īpašniekam, bet MII polise pat šajā gadījumā aizsargās aizdevēja intereses. Apdrošinājuma  summa parasti ir tik pat liela kā aizdevuma summa, tomēr tā nedrīkst pārsniegt kuģa apdrošināto vērtību.

 

BŪVNIECĪBAS UN REKONSTRUKCIJAS RISKI
Builders’ and Conversion Risks

Būvniecības un rekonstrukciju risku () apdrošināšana paredzēta kuģiem to būvniecības, rekonstrukcijas vai remonta laikā. Apdrošināšana sedz visus riskus saistītus ar kuģa bojāeju vai bojājumiem, kas izveidojas, kad kuģis tika būvēts, rekonstruēts vai notika tā izmēģinājumi. Apdrošināšanā ietver arī noteiktus atbildības riskus. Šo apdrošināšanas veidu parasti izmanto kuģu būvētāji.

Pieprasīt pakalpojumu

© Marine Services Group