Ostu īpašniekiem, ostas operatoriem, stividorkompānijām un konteineru noliktavām mūsu speciālisti identificēs riskus un izstrādās individuālus apdrošināšanas risinājumus, kas aptver visus iespējamos ostas vai termināļa operatora atbildības riskus. Parasti apdrošinātāji iesaka iekļaut līgumā arī riskus kravu iekraušanas – izkraušanas aprīkojumam, kurš pieder un/vai kuru izmanto termināls.

Neskatoties uz to, ka katrai ostai tiek izstrādāta individuāla apdrošināšanas programma, katrā apdrošināšanās līgumā ir vesela virkne ar nosacījumiem, kurus obligāti iekļauj polisē:

  • Civiltiesiskā atbildība pret trešajām personām, kas aizsargā ostas operatoru no trešo personu prasībām par gūtajām traumām, bojāeju vai bojājumiem trešo personu īpašumam. Ir svarīgi, lai šī apdrošināšana segtu ne tikai tiešos zaudējumus (kā tas pieņemts non-marine apdrošināšanā), bet arī netiešus finansiālus zaudējumus. Tas ir ļoti svarīgi, jo jebkurš apkalpotā kuģa mehāniskais bojājums, visticamāk, izraisīs tiesvedību par piespiedu dīkstāvi vērstu pret termināli.
  • Atbildība par kravu ir jebkuras apdrošināšanas pamatā, jo tajā ietilpst ostas vai termināļa operatora tiešās atbildības apdrošināšana. Apdrošināšanas lēmums ir balstīts uz pušu kompensācijas atbildības principu, t.i., apdrošinātājs uzņemas atbildību par tādu pašu summu, kādu klients ir norādījis līgumā ar savu darījumu partneri, ar nosacījumu, ka šo līgumu ir apstiprinājis apdrošinātājs. Turklāt apdrošinātājs sedz izmaksas par aizsardzību pret nepamatotām prasībām.
  • Atbildība par finanšu zaudējumiem, kas radušies ostas klientiem ostas darbības kļūdu, bezdarbības vai nolaidības dēļ arī ir svarīga apdrošināšanas seguma sastāvdaļa. Būtiski svarīgi, lai apdrošināšanas segums būtu spēkā visā pasaulē un segtu papildu izmaksas, piemēram, piegādes izmaksas kravām, kas kļūdaini tika nosūtītas uz nepareizu vietu.

Papildus galvenajiem ostu un termināļu atbildības apdrošināšanas veidiem mūsu speciālisti piedāvās arī citu risku apdrošināšanu:

  • visi iekraušanas-izkraušanas un velmēšanas aprīkojuma riski, ieskaitot aprīkojuma bojājumus;
  • nogrimušā kuģa vraka uzcelšanas izmaksas;
  • soda naudas un nodevas;
  • aizsardzība pret ostas bloķēšanas risku, ieskaitot uzņēmējdarbības pārtraukšanas risku (“wet BI”);
  • dīkstāve (demurrage) gadījumā ja salūza aprīkojums;
  • un daudzi citi individuāli risinājumi.

 

Pieprasīt pakalpojumu

© Marine Services Group